Faktoringa izdevīgums

Faktorings kā pakalpojums ir izdevīgs gan pārdevējiem, gan arī pircējiem. Ir vairākas nozares/sfēras, kuras faktoringa sniegtās priekšrocības izmanto ļoti aktīvi: vairumtirgotāji (saņemot maksājumus no lielveikaliem un veikalu tīkliem), ražotāji (preci pārdodot izplatītājiem), piegādātāji (preci pārdodot ražotājam), eksportētāji (izvērtējot pircēja maksātspēju), mazie un vidējie uzņēmumi (palielinot darbības efektivitāti), lielo projektu izpildītāji (konkurences apstākļos īsāks rēķinu apmaksas termiņš allaž tiek uzskatīts par priekšrocību).

Ko iegūst pārdevējs?

 • iespēju saņemt ātru un elastīgu aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem;
 • uzlabotu uzņēmuma likviditāti;
 • iespēju saņemt pircēja/u novērtējumu par kredīta piemērotību;
 • vienkāršotu naudas plūsmas plānošanu;
 • iespēju palielināt pārdošanas apjomus;
 • pastiprinātu kontroli pār parādniekiem;
 • iespēju piedāvāt garākus apmaksas termiņus pircējam;
 • iespēju nekavējoties norēķināties ar saviem piegādātājiem;
 • uzlabotu darbu ar rezervēm, jo rodas vairāk brīvu līdzekļu preču iepirkšanai;
 • iespēju vairāk laiku un resursus veltīt savai pamatdarbībai;
 • sarūk debitoru administrēšanas izdevumi;
 • uzlabojas parādnieku apmaksas disciplīna, jo, kā pierāda prakse, uzņēmumu respekts pret finansu institūcijām ir izteiktāks.

Kāds labums pircējam?

 • vienkāršoti var plānot naudas plūsmu;
 • vienkāršota apmaksa pārdevējam (noteikts apmaksas termiņš, forma, adrese);
 • iespēja iegūt pievilcīgākus apmaksas noteikumus no pārdevēja.

© Latvijas Līzinga devēju asociācija, tālr.: 67284528