Kas ir faktorings?

Faktorings ir apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu. Līdz ar to faktorings dod Jums iespēju bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā "ķīla" ir debitoru parāds jeb līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem. Tādēļ faktoringa un rēķinu diskontēšanas pakalpojumu izmantošana nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un atvieglo tās plānošanu, samazina klientu apkalpošanas un administrēšanas izdevumus, kā arī samazina ar debitoru parādiem saistīto risku, tādējādi ļaujot uzņēmējiem vairāk resursu novirzīt savai pamatdarbībai.

Faktorings ietver finansēšanu, administrēšanu un naudas prasījuma tiesību pārņemšanu no pircējiem, kā arī riska samazināšanu rēķinu neapmaksāšanas gadījumā.

Praktiski jebkura faktoringa veida pamatdarbības shēma ir šāda:

  1. pārdevējs nodod preci vai pakalpojumu vairākiem pircējiem;
  2. pārdevējs nogādā vēl neapmaksāto rēķinu kopijas līzinga sabiedrībā;
  3. vlīzinga sabiedrība izmaksā avansa maksājumu pārdevējam par akceptētiem rēķiniem 80 - 95% apmērā no rēķinu summas;
  4. līzinga sabiedrība pēc kāda laika saņem 100% rēķinu apmaksu no pircējiem;
  5. līzinga sabiedrība atmaksā rezervi (10 - 20%) pārdevējam mīnus kredīta procenti.

© Latvijas Līzinga devēju asociācija, tālr.: 67284528