Biežāk uzdotie jautājumi

* Kādiem kritērijiem man ir jāatbilst, lai es varētu saņemt zemāku līzinga procentu likmi?

Līzinga sabiedrība katru klientu izvērtē individuāli. Procentu likme ir atkarīga no šādiem klienta kritērijiem: pozitīva kredītvēsture, algas lielums pēc nodokļu nomaksas, līzinga objekts (procentu likme var būt augstāka vecai automašīnai, nekā jaunai).

* Kā man rīkoties, ja atvaļinājuma laikā nevaru ierasties līzinga sabiedrībā vai bankā, lai veiktu ikmēneša maksājumu?

Vispirms jau katram klientam iesakām padomāt par sev izdevīgākā maksājuma veikšanas veida izvēli, kur daudzos gadījumos nav nepieciešama paša klienta klātbūtne. Šodien Latvijas bankas piedāvā:

 1. slēdzot līgumu, noslēgt automātisko rēķinu apmaksu;
 2. maksājumu veikšanu internetā;
 3. rēķinus var apmaksāt ikvienā bankā, visā Latvijā.

* Esmu zaudējis darbu, taču ceru, ka tuvākajos mēnešos atradīšu jaunu. Taču līdz tam ikmēneša maksājumu veikt nevarēšu. Ko darīt?

Jums noteikti jāvēršas līzinga sabiedrībā, lai rastu abpusēji izdevīgu risinājumu šajā situācijā.

* Ko darīt, ja uz līzinga ņemto automašīnu man nozog vai kāds ļaundaris sabojā?

 1. Par apdrošināšanas sabiedrību prasībām un niansēm lūdzam iepazīties Latvijas Apdrošinātāju Asociācijas mājas lapā, http://www.laa.lv/pub/?cmd=nedzivapdros&vid=8 vai pie sava apdrošinātāja!
 2. Neatkarīgi no tā vai klients var lietot vai nevar lietot līzinga objektu, viņam ir jāturpina maksāt saskaņā ar līzinga līguma nosacījumiem. Tas vairāk attiecas uz gadījumiem, kad līzinga objekts ir nozagts vai pilnībā gājis bojā.
 3. Jāinformē līzinga sabiedrība rakstiskā (iesnieguma) formā. Nepieciešama arī informācija par to, kam par notikušo ir ziņots (policijai, apdrošināšanas kompānijai), notikušā apstākļi, iespējamie zaudējuma apmēri.
 4. Tā kā līzinga sabiedrība apdrošināšanas polisē ir minēts kā atlīdzības saņēmējs, tad, apdrošinātāji, pēc lēmuma pieņemšanas par to, ko darīt ar automašīnu, raksta līzinga sabiedrībai pieprasījumu par atlīdzības saņēmēju.

Tālāk iespējami divi varianti:

 1. Nauda tiek ieskaitīta servisa kontā, kurā tiks veikts automašīnas remonts;
 2. Nauda tiek pārskaitīta līzinga sabiedrības kontā.

* Vai varu līzinga maksājumu atmaksāt pirms līgumā noteiktā termiņa?

Jā, protams, līzinga sabiedrības šādu iespēju paredz. Ja klients grib priekšlaicīgi izpirkt automašīnu, ir jāraksta iesniegums ar lūgumu izpirkt līguma objektu pirms laika. Pēc iesnieguma saņemšanas tiek pieņemts lēmums atļaut priekšlaicīgi izpirkt automašīnu. Kad lēmums pieņemts, līzinga sabiedrības grāmatvede izraksta gala rēķinu. Klientam ir jāapmaksā šis gala rēķins (kā arī parāds, ja tāds ir izveidojies). Pēc rēķina apmaksas līzinga sabiedrības grāmatvedība izraksta preču pavadzīmi-rēķinu, ja klients ir juridiska persona. Tiek sagatavoti pieņemšanas/nodošanas akti, uz kuru pamata CSDD pārreģistrē automašīnu vai nu uz klienta vārda.

* Vai es varu doties ārpus valsts ar automašīnu, kas ir ņemta uz līzinga?

Protams, līzinga līguma periodā varat doties ārpus Latvijas robežām. Lai izbrauktu uz ārzemēm, Jums no līzinga sabiedrības ir jāsaņem attiecīga pilnvara. Lai pilnvaras izsniegšanā nerastos aizkavēšanās, iesakām pārliecināties, ka nav izveidojies parāds par līzinga līgumu un ka Jūsu auto ir spēkā esoša KASKO apdrošināšanas polise, tā ir apmaksāta un darbojas teritorijā, uz kuru vēlaties doties.

* Kā jābūt noslēgtai KASKO apdrošināšanas polisei?

 1. polisei jābūt noslēgtai akceptētā apdrošināšanas kompānijā;
 2. polisē līzinga sabiedrība jāmin kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs (īpašnieks);
 3. automašīnai jābūt apdrošinātai par tirgus vērtību;
 4. automašīnai jābūt pilnam KASKO segumam (piemēram, ceļu satiksmes negadījums, zādzība, laupīšana, uguns, dabas stihijas, vandālisma, u.c. riski).

© Latvijas Līzinga devēju asociācija, tālr.: 67284528