Prasības tirgotājiem

Prasības līzinga kompāniju sadarbības partneriem – transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājiem

Transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājiem un to darbiniekiem, pieņemot līzinga pieteikumus no potenciālajiem Latvijas Līzinga devēju asociācija (LLDA) biedru klientiem, kā arī slēdzot LLDA biedru vārdā ar klientiem līzinga līgumus, ir pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk Likums) prasības.

Lai nodrošinātu Likuma prasību ievērošanu, nepieciešams veikt regulāru darbinieku apmācību, lai pilnveidotu viņu prasmi konstatēt neparasta darījuma pazīmes un aizdomīgus darījumus un izpildīt iekšējās kontroles sistēmā paredzētās darbības. Ar regulāru apmācību tiek saprasta apmācība ne retāk kā vienu reizi gadā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LLDA aicina transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājus nodrošināt, ka visi darbinieki, kas ir iesaistīti sadarbībā ar LLDA biedriem, būtu saņēmuši apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) jomā un saņēmuši par to apliecinājumu. Apmācības būtu jāiziet tiem darbiniekiem, kas nokārtojuši eksāmenu vairāk kā pirms 12 mēnešiem, kā arī jaunajiem darbiniekiem. LLDA biedri patur iespēju pieprasīt apliecinājumu tam, ka konkrētā sadarbības partnera darbinieks nokārtojis eksāmenu AML jomā.

Lai nodrošinātu atbilstošo apmācību veikšanu, LLDA piedāvā iespēju transportlīdzekļu un tehnikas tirgotāju darbiniekiem to iziet pie “Compliance Baltic”, kas ir LLDA sadarbības partneris.  E-apmācību kursa saturs ir saskaņots ar LLDA un tas ir pielāgots tieši līzinga darījumu specifikai. 

Lai pieteiktu darbiniekus e-apmācībām uz e-pastu:  info@compliancebaltic.eu ir jāsūta pieteikums, kurā ir informācija par apmācāmo vārdiem, uzvārdiem, amatu, e-pasta adresi, kā arī maksātāja (transportlīdzekļu vai tehnikas tirgotāja) rekvizīti, kam jāizraksta rēķins. Katrs reģistrētais dalībnieks saņem uzaicinājuma un piekļuves informāciju e-apmācību kursam, kas ir pieejams internetā. No reģistrētā dalībnieka tiek saņemta piekrišana viņa personas datu apstrādei saistībā ar apmācību un izpaušanai LLDA biedriem.  

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot:  info@llda.lv vai legal@llda.lv, vai telefoniski  +37129223606.      

 


© Latvijas Līzinga devēju asociācija, tālr.: 67284528