Kas ir līzings?

Līzings ir finanšu pakalpojums, kura rezultātā līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem.

Līzinga devējas Latvijā saviem klientiem piedāvā visdažādākos līzinga veidus - automašīnu, komerctransporta, lauksaimniecības tehnikas, ražošanas iekārtu, u.c.. Arī šo objektu finansēšanas veidi var būt dažādi - tiek piedāvāts finanšu, operatīvais un pilna servisa līzings.

Finansu līzings

Finanšu līzings ir līzinga veids, kad līzinga perioda laikā klients izpērk līzinga objektu un līzinga perioda beigās kļūst par transporta līdzekļa īpašnieku.

Operatīvais līzings (Noma)

Noma ir līzinga veids, kura laikā klients līzinga objektu neizpērk pilnībā, bet transportlīdzeklis tiek nodots klientam lietošanā līdz noteiktam termiņam. Šajā laikā klients izmaksā tā amortizācijas vērtību. Līgumam beidzoties, klientam ir iespēja izvēlēties:

  1. pagarināt līgumu, turpinot maksāt ikmēneša nomas maksājumus;
  2. izmantot izpirkšanas tiesības par iepriekš atrunātu atlikušo vērtību;
  3. nodot izpirkšanas tiesības trešajai personai;
  4. atdot preci atpakaļ pārdevējam.

Auto nolietojuma noteikšanas rokasgrāmata!

Pilna servisa līzings

Klients saņem lietošanā ne tikai līzinga objektu, bet izmanto vēl citas līzinga devēja piedāvātās priekšrocības. Līzinga devējs Jūsu vietā veiks obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, KASKO apdrošināšanu, vadītāja un pasažieru apdrošināšanu, automašīnas reģistrēšanu CSDD, segs ikgadējās transporta līdzekļa nodevas un tehniskās apskates izmaksas, regulāri rūpēsies par spēkrata apkopi visa perioda laikā, nodrošinās automašīnas transportēšanu uz/no servisiem, nodrošinās Jūsu transportlīdzekli ar jau ziemas riepu komplektu (4 gab.) utt. Izmaksas, kas rodas izmantojot papildus atrunātos pakalpojumus, klients apmaksā pakāpeniski, tās tiek pievienotas ikmēneša līzinga maksājumam. Kaut arī pilna servisa līzinga mēneša maksājums ir lielāks par finansu un operatīvais līzinga maksājumiem, tas piedāvā virkni ērtību.


© Latvijas Līzinga devēju asociācija, tālr.: 67284528